НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

В училище децата получават знания, намират приятели и заедно откриват нови неща за света и хората. Редът, чистотата и приятната обстановка в училището зависят от всички, които се трудят в него. Учениците се грижат за своята класна стая, така че винаги да е чиста и подредена.

С помощта на родителите и училищното настоятелство, директорът и учителите поддържат сградата и организират интересни занимания за учениците. Нашето училище е 107 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН КРУМ“.

УЧИЛИЩНИЯТ САЙТ Е: www.107ou.com

Училището ни носи името на великият и мъдър български хан - Крум,

който сътворил и първите български закони, затова е наречен "Законотворецът".

Прочети повече за Крумовите закони

А това е дворът на училището, в който се намира един от дъбовете-столетници в България:www.107ou.com/za-nas/uchilishchjeto-ni-dnjes/

 Къде сме ние?

 

 

Движи панорамната снимка с клавишите за навигация, за да разгледаш двора на 107 ОУ "Хан Крум"


Вижте по-голяма карта

 

Столетникът дъб в двора на училището, свидетел на училищната история, дарявал със сенките си стотици деца