ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО

ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО

Бащина поука – синовна сполука.

Брат брата не храни, ала тежко му който го няма.

Кръвта вода не става.

Казвам ти, дъще – сещай се снахо.

Майка на чедо зло не мисли.

Майчице, златна сенчице.

Майката обича и келяв син.

Дето старо не се почита, там за добро недей пита.

Зачитай старите, догде си млад, за да те почитат кога остарееш.

Каквото придобиеш в младост, то ще ти остане на старост.

В семейството винаги има една черна овца.

Който възрастните не уважава, той добро не заслужава.

Жизненият опит е майка на мъдростта.

Почитай старите – и ти ще станеш като тях.