СЕМЕЙСТВО И РОД

СЕМЕЙСТВО И РОД
Семейството се състои от най-близките хора: майка, баща, синове и дъщери. Най-често те носят едно и също фамилно име. Майката и бащата произлизат от различни родове. Всички членове на рода са роднини.Те се събират на празници, обичат се и се подкрепят. Родът е общият корен, от който произлизат новите поколения.

Родословното дърво показва връзката между членовете на рода. Ако щракнеш върху тази картинка, ще можеш и ти да попълниш своето родословно дърво, да го принтираш и закачиш в рамка за спомен.

  

ЗАДАЧА 1. ЗА ДОМАШНА РАБОТА: Кликни върху картинката, за да попълниш празничния календар на твоето семейство.

 

 

 

Стихчета за близки хора от деца:

ТАТКО

Татко в ранна утрин от дома излиза,

аз изпращам го със слънчева усмивка.

                                                                              Знам, за работа е нужно да отива.......

   Защо ли днес не може да е във почивка!

Невероятно дълъг е работният му ден ,

                 той се труди всекидневно без умора ,

                 постоянно грижи се за мама и за мен ,

                 той е нашата закрила и опора .

 

                  Но вечер щом във вкъщи се завърне

                  първо мене с радост ще прегърне .

                  А щом домашните ми провери

                  настават буйни весели игри .

 

 

ДЯДО

 

                 Дядо иде , аз го чух

               и веднага се обух .

       Бързо вънка ще изтичам аз ,

        нежно ще прегърна го завчас .

 

                 - Мили дядо, добре дошъл ти у дома,

                дълго чакам те от сутринта !

                Приказките интересни ти ми прочети

                и истории славни разкажи .