ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

 Всичко, което ни заобикаля се нарича ПРИРОДА. В зависимост от условията за съществуването им разглеждаме два основни вида :ЖИВА и НЕЖИВА. За ЖИВАТА природа са необходими 5-те условия за живот: ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНА, СВЕТЛИНА и ТОПЛИНА. Между живата и неживата природа съществува непрекъсната връзка. Слънцето ни дава светлина и топлина. Въздухът съдържа кислород, който вдишваме непрекъснато. Водата утолява жаждата и поддържа живота.На земята растат различни растения,които служат за храна на животните и човека.